Branchevereniging Spelen & Bewegen

Kamerbrief Voortgang Nationaal Preventieakkoord

Kamerbrief Voortgang Nationaal Preventieakkoord

Staatssecretaris Blokhuis meldt op 22 juni 2020 de voortgang van de acties uit het Nationaal Preventieakkoord. Ook gaat hij in op de gevolgen van COVID-19 voor de uitvoering van de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord: voortgangsrapportage-nationaal-preventieakkoord-2019 voortgang-agenda-voor-de-toekomst

Bij deze Kamerbrief gaan twee bijlagen:

zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/22/kamerbrief-voortgang-nationaal-preventieakkoord

Het RIVM volgt de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord. Elk jaar brengen zij een voortgangsrapportage uit. Met deze brief biedt de staatssecretaris de eerste voortgangsrapportage aan, die gaat over het jaar 2019. Verder maakte de staatssecretaris tijdens bestuurlijk overleg met VNG bekend dat voor de jaren 2021, 2022 en 2023 8 en respectievelijk 2 x 10 miljoen euro aan gemeenten beschikbaar wordt gesteld voor het uitvoeren van lokale preventieakkoorden/-afspraken. Gemeenten kunnen vanaf najaar 2020 een aanvraag indienen.

Bron: VSG-nieuws juni 2020