Branchevereniging Spelen & Bewegen

Factsheet Gymles in tijden van corona

Het Mulier Instituut onderzocht het aanbod van gymlessen op basisscholen in de coronatijd. Download hier het rapport: Factsheet gymles corona_definitief

Vanwege de coronamaatregelen werd er van 16 maart tot en met 10 mei 2020 geen gymles gegeven aan basisschoolleerlingen.

In deze factsheet presenteert het Mulier Instituut de uitkomsten van het onderzoek onder ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar naar het aanbod van gymlessen op basisscholen in de periode van 11 mei tot en met 7 juni 2020. 536 respondenten hebben de online vragenlijst ingevuld.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Ook na de gedeeltelijke openstelling in de periode van 11 mei tot en met 7 juni heeft 58% van de basisschoolleerlingen volgens de ouders geen gymles op school gehad.
  • Van de kinderen die in de periode van 11 mei tot en met 7 juni wel gymles op school volgden, kreeg 68% één keer per week gymles. Dat was voor 77% van hen minder vaak dan in de periode vóór de coronamaatregelen (16 maart).
  • De gymles vond het meest buiten plaats (54% op een sport/grasveld, 35% op een schoolplein). De scholen volgen hiermee het protocol.
  • De gymles werd meestal door de vakleerkracht gym gegeven (67%).

Dit betekent dat vanwege de coronamaatregelen meer dan de helft van de kinderen in Nederland op 8 juni ongeveer drie maanden geen gymles heeft gehad. Kinderen die wel gymles op school hadden, kregen veelal minder gymles dan in de periode vóór de coronamaatregelen. De kans is groot dat dit negatieve gevolgen heeft voor de motorische ontwikkeling van kinderen.

bron: https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/25486/gymles-in-tijden-van-corona/