Branchevereniging Spelen & Bewegen

CBS Jeugdmonitor 2017

In deze monitor (november 2017) geen hoofdstuk dat heel direct raakt aan spelen of bewegen. Wel algemene feiten die relevant zijn. Zoals:

Op 1 januari 2017 telde Nederland 4,9 miljoen jongeren (0-25 jr). Dit aantal zal de dalen tot net onder de 4,8 miljoen rond 2030. Het aantal jongeren met een migratieachtergrond zal echter blijven groeien. Van de 4,9 miljoen jongeren begin 2017 was 3,4 miljoen minderjarig (0 tot 18 jaar)
en 1,5 miljoen jongvolwassen (18 tot 25 jaar). Ondanks de toename van het aantal jongeren is hun aandeel in de totale bevolking iets gedaald. Begin 2017 was 29 procent van de bevolking jonger dan
25 jaar, tegen ruim 30 procent rond de eeuwwisseling.

zie meer in de monitor: landelijke-jeugdmonitor-2017