Branchevereniging Spelen & Bewegen

8-80-800: Drie vuistregels voor een sterk speelweefselbeleid (Kind & Samenleving, Vlaanderen, 2023)

Het Vlaamse onderzoekscentrum Kind & Samenleving stelt drie samenhangende vuistregels voor die de basis vormen voor een kwalitatief speelweefselbeleid:

Zij schrijven op hun website:

In Vlaanderen spelen kinderen steeds minder buiten. Ze verdienen dus een steuntje in de rug. Ruimtelijke planning en mobiliteit spelen daarbij een belangrijke rol. Met een ambitieus speelweefselbeleid ontwikkel je meer speelkansen voor alle kinderen in de buurt. (…)

Deze vuistregels kunnen verankerd worden in het gemeentelijke beleidsinstrumentarium (bijv. in een beleidsvisie, het gemeentelijke meerjarenplan, een beleidsplan ruimte, principes voor woonontwikkelingen, een mobiliteitsvisie, een visie ‘kindvriendelijke gemeente’…).

De extra toelichting bij de vuistregels is bedoeld voor lokale besturen en geeft concrete en technische uitleg. Zo kunnen steden en gemeenten praktisch aan de slag met de vuistregels. 

Je vindt de vuistregels en de extra toelichting (technische fiches) hier:

 

8-80-800_ Drie vuistregels voor een sterk speelweefselbeleid

Technische fiches 8-80-800 voor lokale besturen verkleind

 

Bron: https://k-s.be/ruimte-omgeving/speel-en-tienerweefsel/8-80-800-drie-vuistregels-voor-een-sterk-speelweefselbeleid/