Privacyverklaring

Privacyverklaring Branchevereniging Spelen en Bewegen

De Branchevereniging Spelen en Bewegen is een vereniging van bedrijven voor spelen en bewegen
De leden zijn bedrijven die experts zijn in de inrichting van de buitenruimte voor spelen en bewegen. Zij zorgen voor goede en veilige buitenspeelmogelijkheden en ontmoetingsplekken. En als branchevereniging proberen ze te stimuleren dat er zoveel mogelijk fijne (buiten)speelvoorzieningen komen, waar jong en oud samen in beweging komen. De branchevereniging ondersteunt haar leden op diverse vlakken, treedt op als gemeenschappelijke belangenbehartiger en doet en stimuleert onderzoek naar spelen en bewegen.

Gegevens van de Branchevereniging Spelen en Bewegen
Kamer-van-Koophandel-nummer: 32092740.
Contactgegevens secretariaat: info@spelen.org of 06 41 89 73 65.

Voor haar activiteiten verzamelt en bewaart de Branchevereniging persoonsgegevens
Zij doet dat zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Het gaat om persoonsgegevens van de volgende, verschillende doelgroepen:

 • Leden (bedrijven) en contactpersonen van de leden (werknemers van de bedrijven die lid zijn)
 • Bestuursleden van de Branchevereniging (werknemers van enkele van de bedrijven die lid zijn)
 • Dienstverleners van de Branchevereniging – dit zijn bedrijven en hun contactpersonen
 • Samenwerkingspartners van de Branchevereniging – dit zijn bedrijven en hun contactpersonen
 • Gemeenteambtenaren, die – met hun toestemming – jaarlijks een enquête krijgen toegestuurd
 • Perscontacten, die enkele keren per jaar een persbericht krijgen toegestuurd

De Branchevereniging Spelen en Bewegen

 • gebruikt deze persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor zij ze verzameld heeft
  Dat doel verschilt per doelgroep.
 • deelt deze persoonsgegevens niet met andere organisaties, behalve met haar dienstverleners Dienstverleners zijn bedrijven die de Branchevereniging helpen bij haar activiteiten.
 • heeft met haar dienstverleners de afspraak dat zij op hun beurt de persoonsgegevens niet delen en nergens anders voor gebruiken en er zorgvuldig mee omgaan.

Hier kunt u van twee doelgroepen lezen, welke persoonsgegevens de Branchevereniging bewaart
En met welk doel en hoe lang. Voor de overige doelgroepen staat dit beschreven in het register van verwerkingsactiviteiten van de Branchevereniging.

Deze privacyverklaring gaat nader in op twee doelgroepen:

 • Gemeenteambtenaren, die – met hun toestemming – jaarlijks een enquête krijgen toegestuurd.
 • Perscontacten, die enkele keren per jaar een persbericht krijgen toegestuurd.

Gemeenteambtenaren die – met hun toestemming – jaarlijks een enquête krijgen

 • Zij hebben hiervoor actief hun toestemming gegeven
  Dit hebben zij gedaan in reactie op een mail van de Branchevereniging of via een aanmeldlink op de website van de Branchevereniging. De Branchevereniging bewaart van hen het emailadres. En hun voor- en/of achternaam, als zij die hebben ingevuld.
 • De enquête is anoniem
  Het mailadres komt niet terecht in het bestand met antwoorden op de enquête.
 • De mailadressen, eventueel met voor- en/of achternaam, worden opgeslagen bij Laposta
  Deze worden opgeslagen in een verzendlijst met enquêtecontacten.
 • De gebruiker van het mailadres kan zich afmelden via een afmeldlink
  Die staat onderaan elke toegestuurde enquête. Het mailadres, eventueel met bijbehorende voor- en/of achternaam, wordt dan automatisch uit de verzendlijst verwijderd.
 • De gebruiker van het mailadres kan zich ook afmelden via een mail aan info@spelen.org
  Het secretariaat van de Branchevereniging verwijdert het mailadres dan handmatig uit de verzendlijst, samen met eventueel de bijbehorende voor- en achternaam.
 • De branchevereniging maakt van de verzendlijst tenminste eenmaal per jaar een back-up
  Mocht het nodig zijn terug te vallen op de back-up, dan kan het zijn, dat hierin niet de laatste afmeldingen zijn verwerkt. In dat geval zal iemand zich mogelijk opnieuw moeten afmelden.

 

Perscontacten, die enkele keren per jaar een persbericht krijgen toegestuurd

 • Zij hebben hiervoor actief hun toestemming gegeven
  Dit hebben zij gedaan in reactie op een mail van de Branchevereniging, of uit eigen beweging. De Branchevereniging bewaart van hen het emailadres en hun bedrijfsnaam. En hun voor- en/of achternaam, als zij die hebben ingevuld.
 • De mailadressen en bijbehorende persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde cloudomgeving
  Deze worden opgeslagen in een verzendlijst met perscontacten.
 • De gebruiker van het mailadres kan zich afmelden via een afmeldlink
  Die staat onderaan elk toegestuurd bericht. Het mailadres met bijbehorende gegevens wordt dan uit de verzendlijst verwijderd.
 • De gebruiker van het mailadres kan zich ook afmelden via een mail aan info@spelen.org
  Het secretariaat van de Branchevereniging verwijdert het mailadres dan handmatig uit de verzendlijst, samen met de bijbehorende gegevens.
 • De branchevereniging maakt van de verzendlijst tenminste eenmaal per jaar een back-up
  Mocht het nodig zijn terug te vallen op de back-up, dan kan het zijn, dat hierin niet de laatste afmeldingen zijn verwerkt. In dat geval zal iemand zich mogelijk opnieuw moeten afmelden.

In geval van een datalek krijgt iedereen die op een verzendlijst staat bericht
En ook wanneer er een vermoeden is van een datalek. Met dat bericht worden de houders van de opgeslagen mailadressen geïnformeerd wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Het verwerkingsregister persoonsgegevens  behandelt ook de overige doelgroepen
Dit verwerkingsregister is voor leden van de branchevereniging toegankelijk in onze Kennisbank: http://spelenenbewegen.nl/kennisbank/verwerkingsregister-persoonsgegevens/.

Laatst gewijzigd op: 24-5-2018