foto Van Ee Speeltoestellen (overzicht)

Van Ee Speeltoestellen: Plezier in Spelen

Posted on Posted in Uncategorized

 

Met Van Ee Speeltoestellen – één partner – kan een klant zijn buitenruimte inrichten
Albert van Ee, oprichter en directeur,  vertelt: “Wij realiseren speelplaatsen, vooral voor scholen,  kinderdagverblijven en gemeenten. We zorgen voor  het ontwerp, de bouwfase, het onderhoud en de periodieke inspectie. In alle fasen heeft de klant in ons één partner, één aanspreekpunt. Wij merken dat klanten daar blij mee zijn.” Zijn bedrijf in Kootwijkerbroek telt 24 medewerkers. Naast design- en verkoopmedewerkers zijn er verschillende teams voor montage en installatie. “Bij grote klussen huren we lokale bedrijven in voor het grondwerk en straatwerk. Voor de klant blijft het one-stop-shopping: alles wordt door Van Ee Speeltoestellen geregeld. Dit is goed voor de doorlooptijd en voor de veiligheid. Tijdens de aanleg staat er een hek om de speelplaats en dat gaat pas weg als alles klaar en veilig is.”

“Dankzij meerdere vaste leveranciers kunnen we 100% aansluiten bij de wensen van de klant”
“We hebben veel vrijheid in stijlen en prijs,- kwaliteitsniveaus. Zo kunnen we de wens van de klant optimaal faciliteren. Onze medewerkers en onze klanten zijn daardoor meer partners dan wanneer we vanuit een eigen, vast portfolio zouden werken.”

Van Ee Speeltoestellen wil mensen helpen en een maatschappelijke bijdrage leveren
Om daarvoor de ruimte te hebben, heeft Albert zijn allereerste activiteit op gebied van spelen gestaakt: het zelf bouwen van speeltoestellen. “Ik was daarmee begonnen vanuit mijn achtergrond als werktuigbouwkundige. Dat was eind jaren ’90.” In 2003 is hij omgegaan naar ontwerpen, plaatsen en leveren in plaats van zelf bouwen. Toen is hij ook begonnen met de aanleg van valdempende kunstgrasondergronden. Albert vertelt: “Ik had sterk de wens mensen blij te maken met wat ze bouwen. Dat kunnen wij  beter doen door gebieden in te richten. En door conceptmatig werken met inzet van onze kennis van speeltoestellen en van wet- en regelgeving. Daarmee kunnen we meer bereiken voor de gebruikers. En een grotere maatschappelijke bijdrage leveren aan het bewegen van kinderen, ouderen en jongeren.”

VanEe_foto9“Onze expertise is het vooraf toetsen van een ontwerp op succes in de praktijk”
Albert krijgt energie als hij voor zijn klanten een probleem kan oplossen.  Zo werkt zijn bedrijf veel voor scholen. “Daar zie je dat je echt iets kunt betekenen voor de kinderen en ook voor de schoolleiding.”  In de ontwerpfase denken ze bij Van Ee heel goed met de klant mee.  Hoe dat precies in zijn werk gaat, is het geheim van de smid…“Het resultaat is, dat we van tevoren al weten dat een ontwerp in de praktijk gaat voldoen aan de wensen van de klant.”

Albert is blij met en trots op zijn team
Waar hij trots op is? Blij vindt Albert in eerste instantie een beter woord: hij is blij met het team dat ze hebben. “Wat we als team bereikt hebben, dat had ik alleen nooit kunnen doen. Het is een team van vakmensen!” En hij is ook trots op zijn team. Zeker ook op de montagemedewerkers, die vaak in weer en wind en moeilijke omstandigheden werken. “Daar gaat mijn petje voor af!”

Uit nieuwsgierigheid is hij lid geworden van de branchevereniging…
“Ik was benieuwd: wat gebeurt er in de markt? We hebben een jonge branchevereniging. Er valt veel te leren; hoe kunnen we samen de volgende stap zetten? Zorgen dat we samen beter worden? En beter zichtbaar? Hoe zorgen we dat we beter weten welke problemen we kunnen oplossen voor onze maatschappelijke omgeving en onze potentiële klanten?”

Albert ziet verschillende kansen voor de branchevereniging
Als onderwerpen voor de branchevereniging noemt hij het werken aan eensluidende aanbestedingsprocedures, die niet kostenverhogend werken. Zodat zoveel mogelijk geld ten goede komt aan de burgers. En kijken of we – via ministeries – bijvoorbeeld kinderdagverblijven meer geld kunnen bezorgen, voor meer inrichtingsmogelijkheden. Een ander onderwerp is de veiligheid van groene schoolpleinen die niet door vakmensen worden aangelegd. Albert stelt voorop, dat de leden van onze branchevereniging de veiligheid serieus nemen. Maar hij ziet dat er natuurgroepen zijn die onveilige groene schoolpleinen aanleggen. “Ze mobiliseren hun achterban en leggen een groene speelplaats aan, maar hebben onvoldoende kennis om het veilig te maken. Ze maken bijvoorbeeld een hut op hoogte met een puntig hek daaronder. Daar zouden we de discussie over aan moeten gaan. We kunnen als branche niet accepteren dat we vervallen naar onveilige speelplaatsen.”