Partners

Partners

Branchevereniging Spelen & Bewegen zet zich ervoor in het buiten spelen en bewegen te bevorderen. Daarin kunnen we meer bereiken wanneer we samenwerken met andere partijen die buiten spelen en bewegen belangrijk vinden. Daartoe heeft de branchevereniging diverse partnerschappen, met organisaties waarmee we op diverse vlakken samenwerken.

Daarnaast hebben we met onze leden en hun opdrachtgevers een groot netwerk met veel (vak)kennis en ervaring. Zo is de Branchevereniging geregeld kennis- en gesprekspartner voor ministerie van VWS en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en nemen we zitting in diverse commissies wanneer het gaat om Spelen en Bewegen. Binnen de geldende Wet- en regelgeving staat veiligheid centraal. Erg belangrijk. Tegelijk is het noodzakelijk uitdaging en beleving te blijven bieden om jong en oud te stimuleren te blijven spelen en bewegen.


Stichting Veilig Spelen (SVS)
telefoon:         033 – 750 10 22
e-mail:            info@stichtingveiligspelen.nl
website:          www.stichtingveiligspelen.nl

Branchevereniging Spelen en Bewegen is samen met Keurmerkinstituut grondlegger van Stichting Veilig Spelen. Deze stichting is in het leven geroepen helderheid en meer structuur te realiseren in de wereld van de periodieke toestelinspecties. De stichting heeft als doel de kwaliteit van inspecteurs en veiligheid van speeltoestellen op openbare gelegenheden te verhogen en te toetsen. Dit wil de stichting bereiken door onder andere examens af te nemen en gediplomeerden te registreren.

 

Netwerkpartners


Jantje Beton
telefoon:          030 – 244 70 00
e-mail:             info@jantjebeton.nl
website            www.jantjebeton.nl

Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht. Jantje Beton wil bereiken dat álle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!

JOGG (jongeren op gezond gewicht)
telefoon:         070 – 219 22 65
website:           www.jogg.nl

 

JOGG streeft naar een ‘leefstijltransitie’ van ongezond naar gezond leven. Maar de samenleving verander je niet in één dag. Je hebt draagvlak nodig, ideeën, strategieën, experimenten en tijd.
De focus ligt nog te veel op het genezen van ziekten of het geven van zorg. JOGG wil een maatschappij, waarin het uitgangspunt ‘gezond leven’ is. Een samenleving die niet alleen de verantwoordelijkheid legt bij het individu, maar collectief een gezonde manier van leven mogelijk maakt. Om dit te bereiken maakt JOGG de fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd opgroeit gezonder. Dit noemt JOGG de leefstijltransitie.

Knipsel logo LOS


Vereniging LOS
telefoon:         030-254 48 80
e-mail:            info@vereniginglos.nl
website:          https://vereniginglos.nl/ 

LOS is dé branchevereniging voor speeltuinen, en kindervakantieorganisaties. Stads- en kinderboerderijen kunnen via hun lidmaatschap bij de vSKBN gebruik maken van de diensten van LOS. Meer dan 900 organisaties zijn bij LOS aangesloten voor belangenbehartiging, ledenvoordeel en advies & ondersteuning. Jantje Beton ondersteunt de speeltuinen, kindervakantieorganisaties en stads- en kinderboerderijen die aangesloten zijn bij branchevereniging LOS, omdat dit hele belangrijke speelplekken en activiteiten zijn voor kinderen.


SamenSpeelNetwerk
telefoon:         085 – 020 36 20
e-mail:             info@samenspeelnetwerk.nl
website:           www.samenspeelnetwerk.nl

Spelen is van levensbelang voor kinderen. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En het liefst samen met andere kinderen.
Voor kinderen met een beperking is samen spelen niet vanzelfsprekend. Negen van de tien speelplekken zijn voor hen niet toegankelijk. De drempel is letterlijk en figuurlijk (te) hoog om er heen te gaan.

De gevolgen zijn groot. Kinderen die niet samen kunnen spelen worden geremd in hun ontwikkeling, hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee.

 

MediapartnersPlatform BuitenSpelen (Acquire Publishing)

telefoon:         038 – 460 63 84
e-mail:            info@acquirepublishing.nl
website:          www.acquire.nl

Acquire Publishing is uitgever van onder andere de vakbladen ‘Straatbeeld’ en ‘BuitenSpelen’ en de organisatie achter www.platformbuitenspelen.nl.

Beide organisaties onderschrijven het belang van spelen in de openbare ruimte en willen deze zo hoog mogelijk op de agenda krijgen en houden. Met onder meer een vaste column van onze voorzitter in het vakblad BuitenSpelen geven we aandacht aan (on)gewenste ontwikkelingen vanuit de branche als vanuit de maatschappij. Naast samenwerking in de vakbladen is de branchevereniging Spelen & Bewegen ook geregeld als kennispartner verbonden aan diverse (online) seminars en congressen.
Daarnaast biedt de samenwerking mooie voordelen en kortingen voor onze leden op advertenties en andere (online) promotionele activiteiten.

 

KindVak (ConExpo)
telefoon:         073 – 202 02 29
e-mail:            info@conexpo.nl
website:          www.kindvak.nl

KindVak richt zich op beroepskrachten die werken met kinderen tot 12 jaar, met name in de kinderopvang en in het basisonderwijs. KindVak brengt hierover een kwartaalblad uit, KindVak Magazine, en verzorgt twee jaarlijks de vakbeurs KindVak. Branchevereniging Spelen & Bewegen is als kennispartner hieraan verbonden en verzorgt op de vakbeurs diverse lezingen en met columns en artikelen. In het magazine geven we aandacht aan spelen en bewegen, met name in de buitenruimte.
Daarnaast biedt de samenwerking mooie voordelen en kortingen voor onze leden op stands en advertenties.