Branchevereniging Spelen & Bewegen

20 december 2019 – Resultaten enquête Speel- en Beweeginfrastructuur 2019

Hier vindt u de resultaten van de enquête Speel- en beweeginfrastructuur 2019.

Wij willen met de enquête in beeld brengen hoe het met spelen en bewegen gaat bij gemeenten
Speel- en beweegbeleid is een essentiële bouwsteen in het lokaal (jeugd)beleid. Omdat dit beleidsveld vaak een onderdeel is van het sportbeleid en/of het groenbeleid zijn er weinig cijfers over beschikbaar. Daarom houden wij jaarlijks een enquête onder gemeentemedewerkers.

‘Wij’ zijn Branchevereniging Spelen en Bewegen,  Jantje Beton en de redactie van BuitenSpelen
De enquête is een vervolg op de enquête die wij de afgelopen twee jaar hebben gehouden.

3_logo's