Branchevereniging Spelen & Bewegen

rapport deelname sport en bewegen ouderen

Het Mulierinstituut bracht een rapportage uit over sporten en bewegen onder 55plussers. De rapportage is uit februari 2019.

Enkele conclusies in het onderzoek zijn:
* ouderen sporten minder dan volwassenen tot 55 jaar, maar zij lopen en fietsen vaker;
* ouderen zijn er van overtuigd dat sporten en bewegen belangrijk is (slechts 13% gelooft daar niet zo in)
* er zijn drie groepen te maken op basis van de overtuigingen, motieven en belemmeringen om te sproeten en bewegen: de ‘gezonde, overtuigde bewegers’ (37%), zij die belemmeringen ervaren (36%) en minder gezonde senioren die ook net minder overtuigd zijn (ruim 25%).
* aansluiten bij de behoefte van ouderen is belangrijk om de groep die beweegt en sport te laten groeien
* om ouderen meer te laten sporten en bewegen, is het belangrijk om kennis te hebben over het proces hoe mensen zich bij sportactiviteiten aansluiten. Dat gaat via: bekenden (36-40%), internet (26-40%) en zorgverleners.

De aanbeveling is om: het aanbod te laten aansluiten bij de behoefte van de oudere. “Onder ouderen lijkt een relatief scherpe tegenstelling te zijn ontstaan tussen mensen die zich (zeer) gezond ervaren en mensen met beperkingen of chronische ziekten. De eerste groep doet meer aan sport en bewegen, heeft meer gunstige leefgewoonten en voelt zich gezond. De tegenstelling wordt scherper naarmate de leeftijd toeneemt. Voor het beleid is het belangrijk om beide groepen te bedienen. Mensen die reeds te kampen hebben met lichamelijke gebreken verdienen speciale aandacht in beweegprogramma’s.

Rapport Deelname sport & bewegen ouderen