Branchevereniging Spelen & Bewegen

Publicatie WAS 2023 en Ministeriële regeling, ingangsdatum 1 juli 2023, in Staatsblad 2023, nummer 104 en Staatscourant 2023, nummer 11063

WAS 2023

Op 3 april 2023 is in Staatsblad 2023, nummer 104, het besluit gepubliceerd van 28 maart 2023, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de veiligheid van attractie- en speeltoestellen (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023, kortweg WAS 2023). De ingangsdatum  is 1 juli 2023 (artikel 37).

Een pdf-bestand van dit besluit vind je hier: stb-2023-104 – WAS 2023.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2023-104.html.

 

Ministeriële regeling

De Ministeriële regeling bij het WAS 2023, de Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen, is op 14 april 2023 gepubliceerd in de Staatscourant; Staatscourant 2023, 11063.
De ingangsdatum  is 1 juli 2023 (artikel 12).

Een pdf-bestand van de Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen vind je hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-11063.pdf

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-11063.html.