Branchevereniging Spelen & Bewegen

Nieuws uit de NEN-normcommissie van 28 februari 2019

Impressie  Vergadering NEN-normcommissie “Speeltoestellen” d.d. 28 februari 2019
Deze vergadering werd vanuit de branchevereniging Spelen en Bewegen bijgewoond door Frans Everaerts, die een impressie geeft en de belangrijkste gesprekspunten:

‘Omdat dit de eerste vergadering is na het uitontwikkelen en publiceren van de NEN-EN-1176 serie is deze vergadering voornamelijk besteed aan het maken van afspraken hoe wij verder gaan met vergaderen en de specifieke inbreng van alle leden alsmede het werkpakket van de normcommissie.

Vermeldenswaard:

  • Er wordt door enkele commissieleden een advies uitgewerkt over een nationaal document voor “Natuurlijk Spelen”
  • De Europese normcommissie heeft in haar vergadering te Stockholm een Task group voorgesteld die zich zal bezigen met de herziening van de EN series. De focus hierbij ligt op het verminderen van de complexiteit en omvang van deze normenserie.
  • De komende Normcommissies zullen voornamelijk ingebrachte cases behandelen waarbij thema’s als natuurlijk spelen, calisthenics, klimvulkanen en pontjes reeds benoemd zijn.’