Branchevereniging Spelen & Bewegen

Monitor sportuitgaven 2017

In deze publicatie uit december 2018 wordt inzicht gegeven in de uitgaven aan sport door gemeentes in 2017.

Gemeentes gaven in 2017 netto ruim een miljard euro uit aan sport. Dat is 1,6% van alle gemeentelijke uitgaven.Het grootste deel daarvan (71%) gaat naar accommodaties. “Per inwoner geven de gemeenten in 2017 gemiddeld 59 euro aan sport uit. Als we sport met andere gemeentelijke bestedingen voor de vrije tijd vergelijken, dan zien we dat Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1,9 procent van de uitgaven uitmaakt. De uitgaven hiervoor liggen dus wat hoger dan voor de sport. Het openbaar groen is voor sport relevant gezien de sterke groei van sport in de openbare ruimte.”

In het rapport wordt ook gekeken naar de relatie tussen uitgaven en het aantal inwoners en naar de sportdeelname van de inwoners. Gemeenten met meer dan 50.000 inwoners geven meer uit. Gemeenten met een hogere sportdeelname van de inwoners geven wat minder uit.

van den Dool (2018) Monitor sportuitgaven gemeenten 2018