Branchevereniging Spelen & Bewegen

Kinderrechtenmonitor 2016

kinderrechtenmonitor2016

De Kinderombudsman bracht dit rapport uit. Voor spelen en bewegen lijkt het domein 4 (toereikende levensstandaard) het meest relevant. daarbij wordt geconcludeerd dat in 2015 ruim 1 op de 10 jongeren te zwaar is – redenen genoeg om te zorgen voor voldoende beweeg- en ontmoetplekken voor iedereen.