Branchevereniging Spelen & Bewegen

kernindicator beweegvriendelijke omgeving NL

Als een van de kernindicatoren Sport en Bewegen van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in 2014 benoemd: ‘Beweegvriendelijke omgeving”.
De kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving maakt inzichtelijk hoe de publieke ruimte in de woonomgeving scoort op de mogelijkheden voor sporten en bewegen. Deze kernindicator is niet alleen berekend op landelijk niveau, maar ook op regionaal (VSG-regio’s) en gemeentelijk niveau. Daarmee is vergelijking tussen (overeenkomstige) regio’s en gemeentelijk mogelijk geworden. Er zijn cijfers voor het jaar 2015 en 2017 te vinden op de website van de rijksoverheid.

In de excell zijn de gegevens te vinden: bewvr_omg_achtergrondkenmerken 2015 en 2017

Voor meer informatie verwijzen we graag naar Karin Wezenkamp van het mulierinstituut.