Branchevereniging Spelen & Bewegen

financiële aspecten lokaal sportbeleid

De eerste monitor Financiële aspecten Lokaal sportbeleid (juni 2019) van het Mulier instituut (met steun van VWS en VSG) is bedoeld als nulmeting. Over vier jaar wordt een volgende monitor verwacht. In totaal reageerden 102 van de 380 gemeenten op de online vragenlijst (27% respons).

Als conclusies noemt Mulier onder andere:

  • De gemeentelijke sportuitgaven zijn de laatste jaren stabiel en de economische mindere tijden hebben maar een beperkte uitwerking gehad op het sportbudget. De gemiddelde sportuitgaven van gemeenten liggen tussen de 40 en 60 euro per inwoner.
  • De sportafdeling is niet langer een op zichzelf staande afdeling, maar staat meer en meer in verbinding met andere afdelingen binnen het gemeentehuis.
  • De sportambtenaren geven aan dat het grootste aandeel van het sportbudget bestemd is voor sportaccommodaties. Daarnaast zijn sportstimulering (17%) en verenigingsondersteuning en –subsidies (9%) de voornaamste uitgavenposten.
  • De sportambtenaren zijn positief gestemd over de toekomst van het lokale sportbeleid. De indruk bestaat dat door de verwachte realisatie van nieuwe sportaccommodaties het sportbudget wat gaat toenemen.
  • Tot slot geven gemeenten aan dat duurzaamheid in de komende jaren een belangrijk thema is waar ook sport in mee zal gaan.

Hoekman & van Eldert (2019) Financiële aspecten van lokaal sportbeleid 2018