Branchevereniging Spelen & Bewegen

Active healthy kids + 2017

De Report Card+ (2017) is een rapport over de landelijke prestaties van het beweeg-, sedentair, en slaapgedrag van kinderen met een chronische aandoening of beperking. In 2016, is de eerste Nederlandse Report Card gepubliceerd.
Deze Report Card+, is een soortgelijk rapport. De resultaten van deze Report Card+ kunnen vergeleken worden met de resultaten uit de Report Card (zie onderdeel Vergelijking resultaten Report Card en Report Card+), echter staat het rapport ook op zichzelf.

Het is aannemelijk dat een deel van de kinderen met een beperking minder lichamelijk actief is of kan zijn, maar dat het juist voor deze groep kinderen belangrijk is om wel te sporten en bewegen gezien de positieve effecten op het lichamelijke, mentale en sociale vlak.
De score voor algemene lichamelijke activiteit is een magere D (succesvol bij minder dan de helft van de Nl kinderen), die voor actief -buiten-spelen een C- (circa de helft van de kinderen). Er is dus “ruimte voor verbetering”.

Diverse organisaties waren betrokken bij de totstandkoming, waaronder: Wilhelmina kinderzoekenhuis, Mulierinstituut, PO raad, KC Sport.
Aanbevelingen zijn:

  • Maak ouders bewust
  • maak de sociale omgeving bewust
  • benadruk gezond gewicht
  • bespreek ouderlijke overbescherming
  • verminder sedentair gedrag
  • vergroot het sport en beweegaanbod
  • bekijk individuele mogelijkheden en wensen
  • gebruik het speciale sportaanbod

Lees dit en meer in de volledige rapportage: Physical Activity Report Card Plus Shortform_Report_Card_04052017.compressed

Lees de resultaten uit 2018 hier.