Branchevereniging Spelen & Bewegen

Aanmeldlink voor jaarlijkse enquête Speel- en beweeginfrastructuur

Aanmelden voor de jaarlijkse enquête Speel- en Beweeginfrastructuur onder gemeenteambtenaren?
Dat kan al! Via deze link:  aanmelding enquête speel- en beweeginfrastructuur.

Dan krijgt u de enquête toegestuurd als deze van start gaat
Speel- en beweegbeleid is een essentiële bouwsteen in het lokaal (jeugd)beleid. Omdat dit beleidsveld vaak een onderdeel is van het sportbeleid en/of het groenbeleid zijn er weinig cijfers over beschikbaar. Daarom houden we jaarlijks een enquête onder gemeentemedewerkers. In 2019 loopt deze van 2 september tot en met 16 september.

De resultaten van 2018 kunt u hier bekijken
Wilt u de resultaten van 2019 per mail ontvangen? Stuurt u dan een mail naar info@spelen.org.