samenwerking-LOS-en-branchevereniging-Spelen-en-Bewegen-scaled-q1h4dk8cm4alnq9wutvlltlocciov3rxn7rcpxkuky

Branchevereniging LOS en branchevereniging Spelen & Bewegen werken samen🎉

Posted on Posted in Nieuws

Twee verschillende brancheverenigingen met dezelfde ambitie
Beide brancheverenigingen zijn actief op het gebied van buitenspelen: branchevereniging LOS verenigt de speeltuinverenigingen, kindervakantieorganisaties en ondersteunt stads- en kinderboerderijen. Branchevereniging Spelen & Bewegen is een vereniging van bedrijven die de buitenruimte inrichten voor spelen en bewegen. Beide branchevereniging zetten zich in om buitenspelen meer aandacht te geven bij iedereen die betrokken is bij de buitenruimte. In het waarmaken van deze gemeenschappelijke ambitie versterken zij elkaar door kennis te delen en nader samen te werken.

Branchevereniging LOS
Branchevereniging LOS is in 2022 ontstaan door het samengaan van de NUSO met de het Steunpunt Kindervakanties. De leden van de vereniging vSKBN (Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland) maken als collectief gebruik van de diensten van LOS. Branchevereniging LOS is aan Jantje Beton verbonden en bereikt daarmee een groot publiek om het belang van buitenspelen onder de aandacht te brengen.

Branchevereniging Spelen & Bewegen
De leden van branchevereniging Spelen & Bewegen zijn experts in de inrichting van de buitenruimte om spelen en bewegen te stimuleren, zoals ontwerpbureaus, fabrikanten van speeltoestellen, partijen die valondergronden verzorgen, aanlegbedrijven en inspectiebureaus; zowel grote als kleine organisaties en zelfstandigen. Verbindende factor is dat alle leden actief zijn op het gebied van spelen en bewegen in de openbare ruimte, schoolpleinen, kinderopvang, recreatie en speeltuinverenigingen.

Partnerschap
Met deze samenwerking krijgen de leden van LOS een bron van kennis en informatie; de branchevereniging Spelen & Bewegen en haar leden hebben kennis van allerlei onderwerpen, zoals ontwerp, samenspelen, natuurlijk spelen, etc. De leden van beide brancheverenigingen kunnen samen heel concreet zorgen voor uitdagende speelruimte. Allemaal vinden zij het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een speelrijke en uitdagende omgeving. Dat draagt bij aan hun ontwikkeling en gezond opgroeien. Buitenspelen is leuk – en het beste wat je als kind kunt doen!

Het eerste gezamenlijk project was het vernieuwen van de Algemene Inkoop Voorwaarden (AIV) voor leden van LOS.  

In de AIV van LOS staan een aantal belangrijke zaken die komen kijken bij de aanschaf van producten en diensten voor de inrichting van een speelplek. Zo zijn er afspraken gemaakt over zaken als garantie, levering, betaling en kortingen. De organisaties die de AIV van LOS hebben ondertekend zijn terug te vinden op de  leverancierslijst op de website van LOS.