BOERplay_De_Rosmolen_Tilburg-300dpi-013

BOERplay: speel-, sport- en beweegruimte voor rauwers, douwers, bouwers en schouwers

Posted on Posted in Interview, Nieuws

“BOERplay ontwerpt en realiseert speel-, sport- en beweegruimte”
Het is Willem Butz, commercieel directeur, die het bedrijfsprofiel schetst: “We hebben een eigen team van landschapsontwerpers. Per plek zorgen we voor een optimale combinatie van benutting van vrije ruimte, groen en speeltoestellen. Wij ontwerpen en produceren onze speeltoestellen zelf en in veel gevallen ontwerpen we toestellen op maat voor het project. Met een team van 100 man realiseren we jaarlijks vele projecten. We zijn elke keer weer trots als we een project opleveren en vervolgens zien hoe kinderen de speelplek gebruiken en er hun eigen spel spelen.”

“We betrekken de kinderen zo veel mogelijk bij het ontwerpen van speelruimte”
“Onze missie is de algemene ruimte aantrekkelijk maken om te spelen, te  sporten, te bewegen, te ontmoeten en te verblijven. Een aantrekkelijke buitenruimte nodigt uit om plezier te hebben voor alle leeftijden, iedere generatie. Een kind kijkt op zijn eigen manier naar ruimte. Voor een kind is de buitenruimte een grote speelplek. Elke ruimte biedt eigen mogelijkheden en uitdagingen. Daarom kijken wij door de ogen van de gebruiker, door de ogen van het kind.
Wij baseren ons op de visie van Bertus Mulder, die vier speltypes definieert: rauwers, douwers, bouwers en schouwers.”BOERplay rauwers-douwers-schouwers-bouwers_rechtop

“Duurzaamheid, circulariteit en CO2-footprint zijn leidende begrippen voor ons”
De jeugd heeft de toekomst. Daarom staat duurzaamheid bij BOERplay hoog in het vaandel.
“We ontwerpen met het oog op een lange levensduur”, aldus Willem. “Voor onze speel- en sporttoestellen passen we alleen duurzame, herbruikbare materialen toe. Daarom kunnen we toestellen makkelijk herstellen en zodoende de levensduur verlengen. Teruggekomen materialen kunnen we in veel gevallen herstellen en weer opnieuw inzetten of hoogwaardig recyclen. We zijn actief in het terugdringen van onze CO2-footprint met energiezuinige installaties, led verlichting, Euro VI bedrijfswagens, elektrisch rijden, samenwerking met lokale leveranciers enzovoort.”

In de branchevereniging draait het om samenwerking, kennis delen en kennis ontwikkelen,
vindt Willem. “De wereld verandert snel. Deze veranderingen hebben impact op onze bedrijfsvoering, de wijze van produceren, ontwerpen et cetera. Denk bijvoorbeeld aan natuurlijk spelen, circulariteit, CO2-footprint, vergrijzing, de Omgevingswet.  Om deze verandering mede vorm te geven is het beter om samen te werken. Alhoewel we een kleine branche zijn, hebben we een grote impact op onze omgeving,” stelt Willem. “Het is in ons belang dat we deze impact kenbaar maken en dat is makkelijker door samen te werken, kennis te delen en kennis te ontwikkelen.”

Onze kans en opgave is ons nu te positioneren als kennispartner, zo meent Willem
“We hebben als branche vereniging onszelf de afgelopen jaren professioneel gepositioneerd. Neem bijvoorbeeld de pilot Zwolle (over activity toys), wijzigingen van het WAS, rubbertegels en risicovol spelen. Ik vind dat we onszelf als branche nu ook beter moeten profileren als de kennispartner op het gebied van spelen en bewegen. Dat zie ik als een grote kans (en opgave)!”