De Omgevingswet: kans voor beweeg- en speelruimte!

Posted on Posted in Uncategorized
Anne-Koning-1 Fotograaf René Zoetemelk

De Omgevingswet is een wet in voorbereiding, die allerlei wetten over de omgeving bundelt; bijvoorbeeld over natuur, luchtkwaliteit, geluidhinder, wegen en erfgoed. De Omgevingswet brengt ook een andere manier van werken met zich mee: vanuit doelen die in samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen worden vastgesteld. – Deze column van voorzitter Anne Koning is geplaatst in […]