Verzoek aan gemeenten: doet u mee aan enquête Speel- en beweeginfrastructuur?

Posted on Posted in Nieuws
logo's branchevereniging, Platform Buitenspelen en Jantje Beton

Wij willen in beeld brengen hoe het met spelen en bewegen gaat bij gemeenten Speel- en beweegbeleid is een essentiële bouwsteen in het lokaal (jeugd)beleid. Omdat dit beleidsveld vaak een onderdeel is van het sportbeleid en/of het groenbeleid zijn er weinig cijfers over beschikbaar. Daarom willen wij jaarlijks een enquête houden onder gemeentemedewerkers. ‘Wij’ zijn […]