Van speeltorens tot speelzand; kwaliteit van BOAS zorgt voor speelplezier

Posted on Posted in Nieuws
BOAS 001

“Kom ik langs een door ons gemaakte speelplek waar veel kinderen spelen of een gesleten oploop is te zien, dan ben ik tevreden!” aldus Carlo Haveman van BOAS. Het hele gezin Haveman is actief bij het familiebedrijf en richt zich op het leveren van een breed palet aan producten. Waaronder de kwalitatief hoogwaardige speeltoestellen van […]

Verkiezingswens: elke gemeente kindvriendelijk!

Posted on Posted in Nieuws

Maart 2017, de Tweede Kamer gaat in vernieuwde samenstelling aan de slag. Wat zullen zij doen om spelen, sporten en bewegen te bevorderen? Natuurlijk hopen wij op een positief resultaat, maar interessanter zijn de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Want speel- en beweegbeleid wordt vooral bij de gemeente gemaakt. – Deze column van voorzitter Anne Koning […]

Leden branchevereniging Spelen en Bewegen volgen norm NEN-EN 16630 voor veilige fitnesstoestellen

Posted on Posted in Nieuws
Bootcamp_Yalp-2 klein

Op steeds meer plekken in Nederland worden sportieve plekken ingericht waar permanente fitnessapparatuur staat. Omdat ook bij deze toestellen veiligheid van groot belang is, hebben de leden van de branchevereniging Spelen en Bewegen besloten dat de sportieve plekken die zij inrichten voldoen aan de norm NEN-EN 16630. Deze norm is nu nog niet verplicht, maar […]

Spelen op de agenda van gemeenten ondanks dalende budgetten

Posted on Posted in Nieuws
Spelend kind

Uit de enquête Speelruimte en Speelinfrastructuur onder Nederlandse gemeenten blijkt dat alle deelnemers maatregelen toepassen om spelen in de openbare ruimte te stimuleren. Hoewel gemeenten aangeven dat de budgetten dalen, blijft spelen dus op de agenda. Een opvallende uitkomst is dat 81% van de deelnemers aangeeft speelplekken te hebben die zijn ingericht als speelnatuur. De […]