Verkiezingswens: elke gemeente kindvriendelijk!

Posted on Posted in Nieuws

Maart 2017, de Tweede Kamer gaat in vernieuwde samenstelling aan de slag. Wat zullen zij doen om spelen, sporten en bewegen te bevorderen? Natuurlijk hopen wij op een positief resultaat, maar interessanter zijn de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Want speel- en beweegbeleid wordt vooral bij de gemeente gemaakt.

– Deze column van voorzitter Anne Koning is geplaatst in nummer 1 van het magazine BuitenSpelen –

In een onlangs door onze Branchevereniging Spelen en Bewegen uitgestuurde enquête vroegen wij gemeenten naar hun visie op speelruimte, kosten en inspanningen, toegankelijkheid, wensen en oplossingen. Daaruit blijkt dat veel gemeenten de waarde zien van een goede inrichting van de openbare ruimte waar spelen en bewegen mogelijk is. Toch geeft ruim 50% aan dat de belangrijkste belemmering om meer speelruimte te creëren zit in “te weinig budget.”

Heel jammer, want een goede inrichting van de openbare ruimte betekent veel voor kinderen en volwassenen. Het is de plek waar een fijn leven ontstaat. Soms verliezen bestuurders uit het oog dat een goede openbare ruimte geld oplevert. In gezondheidswinst en welzijn, want dat begint met sociale contacten. Zo bleek uit promotieonderzoek van het Erasmus MC bijvoorbeeld dat senioren meer bewegen in een groene en goed onderhouden buurt met voorzieningen om de hoek. Voor kinderen is dat niet anders. Sterker nog: samen spelen bevordert integratie en wederzijds begrip.

Veel gemeenten zetten zich intensief in voor een speelvriendelijke inrichting van de openbare ruimte en het creëren van speelprikkels. Zo zorgt 70% van de gemeenten die deelnamen aan onze enquête naast speelplekken ook voor een speelvriendelijke omgeving. Dat is in deze tijd van bezuiniging een goed signaal.

Aan de andere kant geeft ruim 80% van hen aan dat er geen beleid is voor kindvriendelijke routes. Met de toenemende verstedelijking leidt dit er toe dat kinderen steeds moeilijker zelfstandig naar school, vriendjes, speelplekken en de bibliotheek kunnen. Hoe een kind veilig van A naar B komt is van grote invloed op het spelen, bewegen en het algemene welzijn in de wijk. Reden voor ons om ook onderzoek op dit terrein te stimuleren. Verder zien we dit, vooruitblikkend op de verkiezingen van 2018, als een mooi onderwerp om voor te lobbyen: naast aandacht voor een goede verblijfsruimte moeten gemeenten ook oog hebben voor veilige routes voor kinderen. En als het goed is voor kinderen, kunnen ook de senioren een fijn blokje om. Daarmee gaat iedereen er op vooruit!