Bijdrage voor onderzoek risicovol spelen

Posted on Posted in Nieuws

Promovendus Martin van Rooijen doet onderzoek naar risicovol spelen en krijgt daarvoor een financiële bijdrage van de Branchevereniging Spelen en Bewegen. Spannend spel en risico’s nemen helpt kinderen in hun latere leven. Maar de nadruk ligt steeds vaker op veiligheid en bescherming. Hoe kunnen begeleiders in de kinderopvang en op school daar mee om gaan?

Van Rooijen is van huis uit pedagoog en doet onderzoek naar ‘risky play’ aan de universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij gaat kijken met welke invloeden begeleiders te maken hebben als het gaat om de risico’s die kinderen nemen bij het spelen en krijgt hier van de branchevereniging een bijdrage van 1000 euro voor. Zijn onderzoek gaat over het dilemma hoeveel risico je kinderen kunt en durft te laten nemen, iets dat aan de orde is bij met name scholen en kinderdagverblijven. Bekend is dat kinderen die in hun jeugd verantwoorde risico’s konden nemen later zelfredzamer zijn. Het spannend spelen is juist belangrijk omdat het kinderen op termijn helpt om een gezonde volwassene te worden die risico’s durft aan te gaan en risico’s kan inschatten.

Enquête en onderzoek in de praktijk
In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de fysieke risico’s die kinderen lopen en nemen en hoe begeleiders daar mee om gaan. Naast literatuuronderzoek dat inmiddels is afgerond, gaat Van Rooijen in de loop van 2016 een enquête onder professionals houden. Daarnaast is hij van plan om een artikel te publiceren over de kwetsbaarheid en de veerkracht van het kind en gaat hij empirisch onderzoek doen naar de praktijk waarbij hij praat met professionals, ouders en kinderen.

Afbeelding: Parkour van Yalp