Buitenspe(e)lregels versie 13 mei 2020

Spe(e)lregels voor samen spelen op speelplekken – communicatiepakket voor gemeenten, 13 mei 2020

Posted on Posted in Nieuws

De branchevereniging Spelen & Bewegen heeft op 13 mei 2020 een communicatiepakket voor gemeenten gepubliceerd op haar website, met 8 spe(e)lregels voor samen spelen op speelplekken. Een bericht over de spe(e)lregels is naar de algemene mailadressen van gemeenten verstuurd. De strekking van dit bericht is als volgt.

Volgens de richtlijnen mogen kinderen tot en met 12 jaar samen buiten spelen
Dit willen wij als branchevereniging Spelen & Bewegen zoveel mogelijk stimuleren. Tegelijk vinden wij het belangrijk dat kinderen en ouders zich daarbij houden aan de richtlijnen om verspreiding van corona tegen te gaan. Wij en onze leden krijgen van verschillende partijen vragen over het buiten laten spelen van kinderen, in het bijzonder op (openbare) speelplekken. Ook ú zult vragen krijgen van bewoners.
Daarom hebben wij communicatiemiddelen hierover gemaakt. Wij baseren ons op de richtlijnen van het RIVM (status eind april 2020) en de berichtgeving van 21 april over de versoepeling van de maatregelen.

Wij bieden hierbij aan gemeenten spe(e)lregels en een communicatiepakket aan
Met het communicatiepakket kunt u deze spe(e)lregels eenvoudig binnen uw gemeente communiceren. Het pakket bestaat uit verschillende bestanden: een persbericht dat is bedoeld voor de lokale media, een bericht voor uw website en een bijbehorende set pictogrammen, als pdf en als jpg. De set pictogrammen is bedoeld voor borden, die u kunt plaatsen bij speelplekken. Aan ieder van de bestanden kunt u eenvoudig het gemeentelogo toevoegen. Uiteraard kunt u er ook andere wijzigingen in aanbrengen. Via de volgende link kunt u dit communicatiepakket downloaden: http://spelenenbewegen.nl/kennisbank/communicatiepakket-speelregels-speelplekken-mei-2020/

Als branchevereniging Spelen & Bewegen stimuleren wij dat kinderen meer buiten spelen
Buiten spelen is noodzaak voor kinderen om zich gezond te ontwikkelen. Ook nu er maatregelen gelden vanwege het coronavirus. Met inachtneming van de beperkingen die er gelden, willen we het  buiten spelen zoveel mogelijk stimuleren.

Adviezen van het RIVM voor buiten spelen op speelplekken
Uit de gegevens die nu bekend zijn gemaakt, blijkt dat kinderen nauwelijks een rol lijken te spelen bij het overdragen van het coronavirus en er zelf weinig last van ondervinden (bron: RIVM1). Dit pleit er dan ook voor dat kinderen weer gaan buiten spelen, op het schoolplein, op speelplekken in de buurt of op straat.
Het is voor kinderen tot en met 12 jaar toegestaan om buiten te spelen. Het advies daarbij is om het aantal kinderen dat samenspeelt te beperken. Belangrijk is ook dat kinderen zo veel mogelijk lichamelijk contact proberen te vermijden en dat zij voor en na het spelen hun handen wassen. Waar kinderen spelen, zijn ook volwassenen, zoals ouders en verzorgers. Zij houden immers toezicht op hun kinderen. En dus blijft oppassen het devies. Ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden (bron: RIVM2).

Door ons gebruikte bronnen zijn:

  1. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20voorkomen%20besmetting
  2. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen-covid-19
  3. https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen/Coronavirus-vraag-en-antwoord-voor-kinderen#Vragen_over_buiten_spelen