Partners

De branchevereniging is onder andere (gespreks)partner van:

  • Nationale en lokale overheidsinstanties (zoals het ministerie van VWS en de NVWA)
  • Keuringsinstanties (waaronder NEN)
  • Belangenbehartigers van exploitanten van speelvoorzieningen
  • Beursorganisaties
  • Diverse profit en non-profit organisaties, zowel nationaal als internationaal (zoals Jantje Beton, NUSO en het Kenniscentrum Sport)
  • Platform BuitenSpelen

Partners_Spereco-05-16Verder is de branchevereniging een platform voor kennisdeling voor leden en opdrachtgevers. Dit doen wij door onderzoek uit te voeren en ervaringen van leden over actuele thema’s op het gebied van spelen en bewegen te melden. De vereniging is medeoprichter van de Stichting Veilig Spelen (SVS).