Bestuur

Bestuur
Het bestuur van branchevereniging Spelen & Bewegen bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vier bestuursleden die een aantal portefeuilles beheren. Het bestuur komt in minimaal vier bestuursvergaderingen per jaar bij elkaar en organiseert twee Algemene Ledenvergaderingen. Bij bestuurswisselingen stelt de ALV de nieuwe leden vast.

Onafhankelijk voorzitter: Michiel van Campen

Foto Michiel van Campen
Bestuurslid:  Simon Bos (BTL), portefeuille Financiën en Kennis & Innovatie
Bestuurslid:  Willem Butz (BOERplay), portefeuille Samenwerking
Bestuurslid:  Dick van Rooij (ABOS), portefeuille Veiligheid
Bestuurslid:  Sjoerd van Rossem (Kompan), portefeuille Communicatie