SNK Outdoor speel- en sportplaatsen: samen bewegen naar een beter plan

Posted on Posted in Interview, Nieuws
SNK Product - Groen schoolplein

SNK Outdoor speel- en sportplaatsen is het ontwerpbedrijf van zoon Stan en vader Kees Krijnen Stan vertelt over hun familiebedrijf, gevestigd in het Brabantse Aarle-Rixtel, ruim drie jaar in bedrijf. In het begin richtte SNK zich op advies en ontwerp van buitenprojecten in de breedste zin van het woord. Vóór de oprichting van SNK had […]

Branchevereniging Spelen & Bewegen is voorzichtig over de toekomst

Posted on Posted in Nieuws
foto_persbericht_marktcijfers_branche_jan2021_verkleind

Branchevereniging Spelen & Bewegen verwacht dat de bestedingen aan speelruimte in 2021 onder druk komen te staan, maar ziet ook lichtpuntjes Uit de jaarlijkse enquête onder de leden van de branchevereniging Spelen en Bewegen komt naar voren dat de negatieve gevolgen van Covid19 in 2020 voor de branche redelijk beperkt zijn. Diverse bedrijven melden weliswaar […]

Samen buiten spelen – niet vanzelfsprekend, maar heel belangrijk!

Posted on Posted in Nieuws
Foto Michiel van Campen

Samen (buiten) spelen is leuk, goed en gezond voor álle kinderen. Als kinderen al op jonge leeftijd veel buiten spelen, zullen ze ook als volwassenen meer de behoefte hebben aan sport en lichaamsbeweging. In het Preventieakkoord is daarom afgesproken ook het spelen te stimuleren, opdat we in 2040 in een gezonder Nederland leven. Toch spelen […]

De Branchevereniging Spelen & Bewegen zet weer een stap vooruit!

Posted on Posted in Nieuws
speel- en ontmoetingsruimte voor jong en oud

De maatschappij verandert in rap tempo voor wat betreft de bewustwording over het belang van een gezonde leefstijl voor jong en oud. Zo volgt uit het Preventieakkoord uit 2018 dat het voor de gezondheid van individuele burgers van belang is voldoende en uitdagende ruimte te bieden, om mensen meer in beweging te krijgen. Het akkoord […]

SamenSpeelAkkoord

Posted on Posted in Nieuws
Knipsel logo samenspeelakkoord

Vandaag is het de ‘Internationale Dag voor Mensen met een Beperking’. Vandaag een jaar geleden ondertekenden wij als Branchevereniging Spelen & Bewegen ook het Samenspeelakkoord om meer aandacht en mogelijkheden te bieden aan inclusieve ruimte voor spel en bewegen. Op 15 december organiseert SamenSpeelNetwerk een netwerkbijeenkomst voor iedereen die met inclusief spelen aan de slag wil, inspiratie wil […]

De Kleine Molen: hoe een kleine speelplek voor de buurt groots kan zijn in samenspel!

Posted on Posted in Interview, Nieuws
Speeltoestel Richard verkleind

  De Kleine Molen in Smilde was eerst een heel gewone speelruimte. In een heel gewone wijk in een gemeente met een beperkt budget voor spelen. Maar het is een heel bijzondere speelruimte geworden: één waarin iederéén kan spelen Een speelplek voor iedereen, met en zonder handicaps. Een inspirerend voorbeeld van hoe het óók kan […]

Maak spelen lokaal tot topprioriteit van samenwerkende beleidsterreinen!

Posted on Posted in Nieuws
Foto Michiel van Campen

In mei jongstleden schreef Erik Scherder, de bekende hoogleraar neuropsychologie, dat de coronacrisis het moment is om van een actieve leefstijl een absolute topprioriteit te maken. Hij stelt dat de noodzakelijke samenwerking om bewegingsarmoede te bestrijden nog niet tot stand is gekomen. Dat geldt voor Nederland, net als voor andere landen. Toch constateert hij dat […]

Interview met Michiel van Campen op SportKnowhowXL

Posted on Posted in Uncategorized
Foto Michiel van Campen

Naar aanleiding van het persbericht heeft SportKnowhowXL een interview gehouden met voorzitter Michiel van Campen van Branchevereniging Spelen & Bewegen: Oproep tot meer speel- en beweegvoorzieningen in nieuwe woonwijken door: Leon Janssen Lok | 5 november 2020 “Speelruimte mag geen sluitpost zijn bij de bouw van nieuwe woonwijken.” Michiel van Campen, voorzitter van de branchevereniging Spelen […]

Interview Michiel van Campen in BuitenSpelen

Posted on Posted in Interview, Nieuws
Foto Michiel van Campen

  ‘Spelen is echt onmisbaar voor kinderen’ “Als branchevereniging vragen we aandacht voor het belang van spelen, speelruimte en uitdagende speelplekken. Door te spelen ontwikkelen kinderen hun motorische en sociale vaardigheden. Daarnaast is het hartstikke gezond. Spelen is echt onmisbaar voor kinderen.” Aldus Michiel van Campen, in gesprek met het magazine BuitenSpelen. In het septembernummer […]