Branchevereniging Spelen & Bewegen

WHO actieplan voor actievere wereldbevolking

De WHO (world health organisation) heeft aangegeven hoe zij in 2030 een actievere wereld bevolking wil krijgen. Er zijn 4 pijlers geformuleerd:
* Create active societies
* Create active environments
* Create active people
* Create active systems

De tweede pijler sluit mooi aan bij het werk van de leden van de Branchevereniging en kan als volgt worden omschreven:

* Verbind ruimtelijke ordening en vervoer zodat buurten te voet, per fiets of rolstoel goed bereikt kunnen worden;
* Zorg voor toegang tot mooie, open groene ruimtes en sportaccommodaties voor iedereen;
* Versterk beleid en ontwerprichtlijnen voor allerlei (sport)voorzieningen.

Lees meer in de samenvatting van het actieplan: WHO-NMH-PND-18.5-eng