Branchevereniging Spelen & Bewegen

Voorbeeld van een bestektekst over de norm NEN-EN-16630 voor veilige fitnesstoestellen

In de ALV van april 2017 hebben de leden van de Branchevereniging Spelen en Bewegen besloten zich te houden aan de norm EN-16630 voor fitnesstoestellen. De Branchevereniging wil bevorderen dat gemeenten/opdrachtgevers in hun bestek deze norm opnemen, wanneer zij om een fitnesstoestel vragen.

Leden kunnen aan gemeenten – in de rol van (potentiële) opdrachtgever – een voorbeeldtekst voorleggen die ze kunnen gebruiken bij hun aanbestedingen.

Het document met de voorbeeldtekst vindt u hier: Voorbeeld bestektekst norm EN-16630.