Branchevereniging Spelen & Bewegen

Sport in de gemeentelijke collegeprogramma’s 2018-2022

Het Mulier Instituut heeft een analyse gemaakt van de positie van sport in de collegeprogramma’s 2018-2022 van 104 Nederlandse gemeenten.

In 98 procent van de gemeentelijke collegeprogramma’s voor 2018-2022 wordt aandacht besteed aan sport. Sport is daarbij nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen en landelijke ontwikkelingen, waarbij gezondheid, duurzaamheid en samenwerking binnen en buiten de sector centraal staan. Dat concludeert het Mulier Instituut op basis van een analyse van de positie van sport in de collegeprogramma’s 2018-2022 van 104 Nederlandse gemeenten.

 

De volgende thema’s krijgen in de sportparagrafen van de collegeprogramma’s de meeste aandacht:
• Sportverenigingen zijn voor gemeenten een belangrijke samenwerkingspartner, waar meer taken en verantwoordelijkheden worden neergelegd. Sportverenigingen worden gezien als belangrijke ontmoetingsplek met een grote maatschappelijke waarde.
• Bij sportaccommodaties staat betaalbaarheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid centraal. Hiervoor wordt een optimale configuratie en multifunctioneel gebruik nagestreefd en nagedacht over andere beheervormen.
• Beweeggedrag en een gezonde en actieve leefstijl worden gestimuleerd, waarbij aansluitend op de Omgevingswet veelvuldig de verbinding wordt gemaakt met het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte.
• Fysieke en sociale toegankelijkheid tot sport voor mensen met een beperking, gezinnen met een krappe beurs en ouderen wordt gewaarborgd, zodat sprake is van een inclusieve sport.
Deze rapportage vormt na 2010 en 2014 de derde in een reeks van analyses van de positie van sport in collegeprogramma’s van gemeenten.
(Zie: https://www.mulierinstituut.nl/actueel/analyse-coalitieakkoorden-sport-sterk-verbonden-met-andere-beleidsterreinen-en-bredere-gemeentelijke-opgaven/)
De rapportage vindt u hier: Hoekman & Reitsma (2018) Sport in collegeprogramma’s 2018-2022 – Samen, duurzaam en gezond
(Zie ook: https://www.mulierinstituut.nl/publicaties/24482/sport-in-collegeprogrammas-2018-2022/)