Branchevereniging Spelen & Bewegen

SP initiatief meer gym en beweging op school

Het SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen heeft een initiatief wetsvoorstel gemaakt om drie uur per week bewegingsonderwijs te krijgen op basisscholen. De kosten worden ingeschat op 275 miljoen. Op 11 december 2018 is de eerste bespreking in de tweede kamer geweest. Het is nu aan de SP om te antwoorden op de vragen voordat er een tweede termijn kan komen.

Zie meer in het artikel van de SP, of lees de behandeling in de Tweede kamer na: debat_voor_wat_betreft_het_bewegingsonderwijs_(34420)_(1e_termijn_Kamer)_(ongecorrigeerd_stenogram)
Hier ook het onderzoek van regioplan over de voordelen van drie uur bewegingsonderwijs: effecten_meer_en_beter_en_beter_bewegingsonderwijs