Branchevereniging Spelen & Bewegen

Social Return of Investment Sport en bewegen

De ‘social return on investment’ (SROI) van sport en bewegen wordt geschat op 2,51.
Dit betekent dat de maatschappelijke opbrengsten 2,51 keer zo hoog zijn als de kosten. Alle investeringen in sport en bewegen leveren dus maatschappelijke meerwaarde op.

Dit komt uit het onderzoek door Rebel en Mulier Instituut  in opdracht van Kenniscentrum Sport. Dit onderzoek is op 19 juni 2019 gelanceerd door Kenniscentrum Sport tijdens de VSG werkconferentie.

De SROI van sport en bewegen verschilt per gemeente.
Dit maakt het belangrijk om te kijken naar het verklarende verhaal achter de cijfers. Om die reden zijn drie gemeenten betrokken geweest bij het onderzoek: Amersfoort, Noordwijk en Vlaardingen. Later dit jaar kunnen gemeenten, met behulp van een dashboard, zichzelf vergelijken met gemeenten met vergelijkbare sociaaleconomische variabelen.

 

Bron: Kenniscentrum Sport:
https://www.allesoversport.nl/artikel/investeren-in-sport-en-bewegen-heeft-maatschappelijke-meerwaarde/