Branchevereniging Spelen & Bewegen

Slimme, Gezonde Stad: pilot Utrecht werklijn ontwerp & gedrag

Hieronder twee producten die inzicht geven hoe je de stedelijke omgeving zo kan inrichten dat het meer/beter gezond gedrag oproept.
Als eerste het advies “werklijn gezond gedrag”:
Advies werklijn Gezond gedrag Living Lab Utrecht 2016_definitief-1
Als tweede het rapport nav 3 playfull city concepten: (bekijk ook de filmpjes op de site)
Onderzoeksrapport Springlab Uitwerking playful city concepten-1

Deze rapporten komen voort uit een programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Dat verkende met het programma programma Slimme en Gezonde stad hoe een permanente verbetering van de leefbaarheid en gezondheid in de stad gerealiseerd kan worden zonder hierbij nieuwe normen op te leggen. Het werkt langs vijf inhoudelijke thema’s. Gedurende de looptijd (2015-2018) worden deze thema’s uitgewerkt naar experimenten in enkele steden en in wetenschappelijk onderzoek. De vijf thema’s zijn:

  • Ruimtelijke planning en ontwerp: integraal meenemen van kansen voor een betere omgevingskwaliteit in de ruimtelijke planning en ontwerp met focus op bevorderen van fietsen in de stad
  • Integraal werken en integrale besluitvorming: beter organiseren van de besluitvormingsprocessen en de planvormingsprocessen binnen de gemeente
  • Gebruik maken van gedragskennis: het scheppen van (ruimtelijke en informatie-) voorwaarden voor het stimuleren en faciliteren van gezonde (gedrags)keuzes van gebruikers van de stedelijke openbare ruimte
  • Meten en rekenen: het toepassen en ontwikkelen van meet- en rekentechnieken die ondersteuning bieden bij besluitvorming en gezond ontwerpen, maar ook de inzet van besliskundige instrumenten
  • Schoner Verkeer en Vervoer: inzet van zero emissie stadslogistiek

In de pilot Utrecht is als een van de vier werklijnen onderzocht hoe een duurzame leefomgeving ontworpen en ingericht kan worden die gezond gedrag stimuleert.