Branchevereniging Spelen & Bewegen

Ruimte voor sport, spel en bewegen: bouwen aan een sportief & gezond Den Haag

Ruimte voor sport, spel en bewegen: bouwen aan een sportief & gezond Den Haag. Den Haag: De adviesraad voor de sport (2019).

Advies_Ruimte_voor_Sport_Spel_en_Bewegen

De Adviesraad voor Sport roept het college van B&W op om sport en bewegen ook in de toekomst mogelijk te maken. Aanleiding is de toename in de bevolkingsprognose voor de stad en de bouwambitie om 90.000 extra nieuwe inwoners in 2040 in Den Haag te kunnen laten wonen. Daarnaast wenst de gemeente een sportdeelname van 100% in 2030.

Om ervoor te zorgen dat Den Haag een gezonde, aantrekkelijke en leefbare stad blijft, waar alle inwoners in de gelegenheid zijn om te bewegen of te sporten, pleit de sportadviesraad voor de volgende aanbevelingen: (zie voor een toelichting op de aanbevelingen https://sportengemeenten.nl/visie-beleidsplein-artikel/?id=24661):

  1. Hanteer bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten een bindende sportnorm 
  2. Stimuleer sportinclusief ontwerpen 
  3. Benut de Omgevingswet om bewegen te bevorderen 
  4. Bescherm de bestaande sportstructuur
  5. Pas kleine interventies toe bij bestaande bouw en in de openbare ruimte In een stad die groeit is ruimte kostbaar. 

 

Bron: https://sportengemeenten.nl/visie-beleidsplein-artikel/?id=24661