Branchevereniging Spelen & Bewegen

regels buitenruimte kinderopvang per 1/1/19

Op 1 januari 2018 treden er een aantal regels voor de kinderopvang en peuterspeelzalen in werking. Dit onder de noemer Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). DeĀ  regelgeving voor (het gebruik van) de buitenruimte zullen echter pas op 1 januari 2019 ingaan en zijn nog in bespreking tussen het ministerie van Sociale zaken en de branchevertegenwoordigers in de kinderopvang. Vooral rond het gebruik van buitenruimte bij integrale kindcentra (waar in een gebouw school en opvang worden gecombineerd) vragen aandacht.

Hoe de regels in 2019 zullen zijn is nog in bespreking. Als bijlage twee brieven uit de zomer van 2017 waar dit onderwerp in voorkomt.

kamerbrief-uitkomst-gesprek-sectorpartijen-kinderopvang

kamerbrief-reactie-namens-partijen-over-wetsbehandeling-wet-innovatie-en-kwaliteit-kinderopvang

Of lees dit artikel over de veranderingen.