Branchevereniging Spelen & Bewegen

rapport Kinderombudsvrouw 2018

De meeste kinderen in Nederland zijn positief over hun leven, maar de kloof met kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie is groot. Deze kinderen beoordelen hun leven op alle vlakken negatiever, hebben weinig zekerheid en worden onvoldoende gezien en ondersteund.

Uit de analyse van bijna 1.000 vragenlijsten blijkt dat het met de meeste kinderen in Nederland goed gaat. Zij beoordelen hun leven met het rapportcijfer 7,7. Er is ook een groep kinderen waar het niet goed mee gaat. Tien procent van de kinderen geeft hun leven een zware onvoldoende, gemiddeld een 3,8. Kinderen die aangeven dat er thuis problemen zijn, beoordelen hun leven bijna twee punten lager dan kinderen die thuis geen problemen hebben (6,3 tegenover een 8). Dit geldt ook voor kinderen die met jeugdhulp te maken krijgen (6,4) en kinderen bij wie thuis weinig geld is (6,9).

Lees meer in het rapport “Als je het ons vraagt” (2018): Alsjehetonsvraagt2018DEF

Bij 16% van de kinderen in het onderzoek was het aspect “school en vrije tijd” niet in orde. Daarmee is het het een na slechts scorende aspect. (pagina 23).