Branchevereniging Spelen & Bewegen

Leerkracht heeft ook baat bij Groen schoolplein

Op 2 mei 2019 kwam een publicatie uit van IVN en de Hogeschool Zeeland. Het onderzoek heet: “Werken, leren, spelen op een groen schoolplein”.

Uit deze literatuurstudie blijkt dat een positief effect van een natuurlijke schoolomgeving op de ontwikkeling van kinderen op motorisch, cognitief en sociaal vlak helder is uit diverse studies. Enkele studies tonen ook positieve schoolresultaten. Voor leraren kan een groene omgeving helpen tot stressreductie. “Bijna alle leerkrachten uit het praktijkonderzoek zouden graag een groen schoolplein willen. Dat de meeste pleinen nog grijs zijn, komt volgens hen door de grote investering die een transformatie van grijs naar groen met zich meebrengt.Sybren Slimmen, onderzoeker aan de Hogeschool Zeeland: “Het avontuurlijke groene schoolplein biedt niet alleen een kans om de gezondheid en leerprestaties van kinderen te verbeteren, maar heeft ook een positief effect op de vitaliteit van leerkrachten. De kansen worden in Zeeland nog niet volledig benut. Als er al groen is, wordt dat weinig ingezet tijdens pauze- en lesmomenten, en bijna 80% van de pleinen is grotendeels grijs.

werken leren spelen groen schoolplein IVN
Lees meer via IVN.