Branchevereniging Spelen & Bewegen

Kidsrights 2019: NL op 6e plek

In de Kidsrights index (met medewerking van de Erasmus universiteit) krijgt Nederland op de overall-lijst een zesde plek toebedeeld. Deze is samengesteld uit scores op vijf onderdelen:

1. Right to Life
2. Right to Health
3. Right to Education
4. Right to Protection
5. Enabling Environment for Child Rights
In het laatste onderdeel zitten elementen als: participatie en beschikbaar budget voor kinderen/kinderbehoeften. Op dat onderdeel scoort Nederland minder goed dan op de andere vier.

De rapportages zijn op de website van Kidsrights te downloaden.