Branchevereniging Spelen & Bewegen

Gegevens Sport- en Beweegbeleid

Het Mulier instituut en het kenniscentrum Sport hebben een overzicht gemaakt (1/10/18) van de beschikbare gegevens over (lokaal) sport- en beweegbeleid.

De uitgave is opgebouwd aan de hand van tien beleidsthema’s. Per beleidsthema worden belangrijke databronnen (veelal monitors) en meetinstrumenten weergegeven. De genoemde data zijn vaak openbaar beschikbaar en soms tegen een (kleine) vergoeding verkrijgbaar. De lijsten bevatten meetinstrumenten en monitors op landelijk, provinciaal, regionaal, gemeentelijk en wijkniveau. Per databron is aan gegeven op welke doelgroep en niveau de data betrekking hebben.

Brandsema, A. & Hiemstra, A. – 2018 – Dataverzameling voor lokaal sport- en beweegbeleid – Mulier Instituut en KCS