Branchevereniging Spelen & Bewegen

gedrag en opvattingen ouders: overgewicht bij jonge kinderen (0-4)

In 2008 is er een artikel gepubliceerd over gedrag en opvattingen van ouders van jonge kinderen over overgewicht.
De conclusie was:
In gezinnen met kinderen van 0-4 jaar kwam frequent gedrag voor dat op latere leeftijd in verband staat met overgewicht. Gezien de toename van overgewicht en obesitas bij jonge kinderen is het starten van onderzoek waarin opvoeding wordt geoptimaliseerd gerechtvaardigd, met speciale aan-dacht voor het gedrag van ouders ten aanzien van 5 speerpunten: borstvoeding, meer buiten spelen en bewegen, regelmatig en goed ontbijten, minder consumeren van gezoete drank en minder tv-kijken en computeren. Door interventies in te zetten bij jonge leeftijdsgroepen kan worden voorkomen dat ongezonde leef- en opvoedingsstijlen ontstaan.

Het artikel in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde is hieronder te vinden:
2008103240001a

Mede naar aanleiding van dit onderzoek publiceerde Kenniscentrum Sport een artikel met tips voor ‘spelenderwijs bewegen voor de allerkleinsten’.