Branchevereniging Spelen & Bewegen

De kracht van het arrangement

In twee artikelen uit het magazine Lichamelijke opvoeding (december 2018 en januari 2019) gaan Theo de Groot en Jaap Verhagen in op het ontwerpen en realiseren van bewegingsactiviteiten die door iedere leerling betekenisvol en uitdagend ervaren worden. Niet het vrije spel, maar motorisch leren staat centraal. Speelkriebels kunnen hiervoor wel ingezet worden. Hierbij wordt met speelkriebels bedoeld: “de betekenissen die het kind zelf aan een bepaalde activiteit geeft om daarmee op eigen manier vorm te geven en deel te nemen aan die activiteit.”

Door de omgeving op bepaalde manieren in te richten, kun je gewenst bewegingsgedrag dus stimuleren en uitlokken en ongewenst bewegingsgedrag moeilijk of vrijwel onmogelijk maken.

Lees de artikelen hier (met dank aan Fontys hogeschool):

De kracht van het arrangement (1) LO 9 2018.pdf – Adobe Acrobat Pro
De kracht van het arrangement (2)