Branchevereniging Spelen & Bewegen

Calisthenics normcommissie in oprichting!

De NEN meldt, dat de behoefte is ontstaan om voor calisthenics toestellen specifieke normen te ontwikkelen
Juist omdat calisthenics toestellen niet helemaal hetzelfde zijn als bijvoorbeeld speeltoestellen, turntoestellen of fitnesstoestellen.Calisthenics is een acrobatische krachtsport die snel in populariteit toeneemt.
De NEN noemt de noodzaak voor normen omtrent kwaliteit en veiligheid van deze relatief sport onmiskenbaar.

Daarom wordt er – bij voldoende belangstelling – een nieuwe nationale normcommissie ‘Calisthenics’ opgericht.
Zie voor informatie hierover het Persbericht oprichtingsbijeenkomst Calisthenics dat de NEN op 10 mei 2019 uitbracht.