Branchevereniging Spelen & Bewegen

Boek ‘Vitale clubs voor sport en samenleving’ (Mullier Instituut)

Via het Mullier Instituut is het boek te bestellen ‘Vitale clubs voor sport en samenleving – Kennisbron voor de stimulering van vitale en open sportverenigingen’. Enkele belangrijke conclusies uit dit boek:
De organisatiekracht van het merendeel van de 24.000 Nederlandse sportverenigingen is in orde en een aanzienlijk deel ervan is bereid op een breder front maatschappelijk actief te worden of is dat al. Bijna een op de drie clubs is aan te merken als ‘open club’, die meer dan alleen haar leden bedient en een open houding naar de veranderende samenleving heeft. Sportverenigingen ontwikkelen zich daardoor voor de Nederlandse gemeenten tot belangrijke partners in het sociale domein.

Bestellen en meer informatie via onderstaande bron:

https://www.mulierinstituut.nl/actueel/vitale-sportclubs-belangrijke-partners-sociale-domein/