Branchevereniging Spelen & Bewegen

artikel: correlatie buitenspelen en ouders

Buitenspelen is een heel belangrijke vorm van bewegen voor kinderen. In dit Engelstalige artikel uit International Journal of Environmetal Research and Public Health (2019/2) wordt de correlatie (samenhang) tussen ouders en de mate van buitenspelen in beeld gebracht. Elementen als de etniciteit van de moeder, of de moeder werkt, de opleiding van de ouders blijken samen te hangen met de mate van buitenspelen.

Outdoor play is one major source of physical activity (PA) in children. In particular, parents act as gatekeepers, because they can enable their children’s outdoor play. This systematic review aims to provide an overview of parental correlates of outdoor play.
Overall, five parental correlates were associated with children’s amount of outdoor play:

mothers’ ethnicity,
mothers’ employment status,
parents’ education level,
the importance parents assign to outdoor play, and
perceived social cohesion in the neighborhood.

ijerph-16-00190