Branchevereniging Spelen & Bewegen

Analyse enquête Speelruimte en Speelinfrastructuur gemeenten 2017

In februari 2017 hield de Branchevereniging Spelen en Bewegen een online enquête onder Nederlandse gemeenten. Omdat er weinig cijfers beschikbaar zijn vroeg de branchevereniging hen naar hun speelruimte, kosten en inspanningen, toegankelijkheid, wensen en oplossingen. In totaal vulde 10% van de gemeenten de online enquête in. De uitkomsten geven inzicht in speelruimte en speelinfrastructuur dat een essentiële bouwsteen vormt voor het lokale (jeugd)beleid.

Analyse enquête Speelruimte en Speelinfrastructuur gemeenten 2017