Branchevereniging Spelen & Bewegen

Advies Sportraad: “Begin bij de jeugd”

Op 19 maart 2018 kwam de recent opgerichte Nederlandse Sportraad met een advies aan minister Bruins (VWS) over het sportakkoord. De minister¬† wordt aangeraden een breed akkoord op te zetten – met andere ministeries, overheden, de sportsector en het bedrijfsleven.¬† De jeugd wordt genoemd als “de basis” om te beginnen voor een sportief Nederland. Er staat oa in het advies:

Om sport te benutten als verbindende factor in onze maatschappij is het essentieel om aan de basis te beginnen: bij de jeugd. Voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen, valide of met een beperking, zijn sport en bewegen van wezenlijk belang. Echter, op scholen kunnen sport en bewegen nog veel beter worden ingebed in het onderwijs. Kinderen en jongeren bewegen te weinig, zitten te veel en zijn motorisch minder vaardig dan vroeger. (-)

Voor verdere uitwerking van deze mogelijkheden verwijzen wij naar het advies over sport, bewegen en onderwijs dat de NLsportraad samen met de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in de zomer van 2018 uitbrengt.

Volgens de branchevereniging zijn sport-, speel en beweegplekken in de openbare ruimte, zoals bij schoolpleinen, sportparken en in de buurt, een natuurlijk onderdeel van deze basis.

Lees hier het nieuwsbericht van de Sportraad en/of het hele advies:

Startadvies+sportakkoord+NLsportraad