Branchevereniging Spelen & Bewegen

Commissie Bos, erken waarde van bewegen voor thuiswonende ouderen

Kenniscentrum Sport brengt een ‘position paper’ uit aan de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen, die onder leiding staat van Wouter Bos. Met wetenschappelijke onderbouwing. De boodschap luidt: stimuleer bewegen! Want als iets ouderen helpt om langer zelfstandig en vitaal te blijven, is het wel: voldoende bewegen, liefst in de eigen wijk.

Dit belangrijke advies ontbreekt volgens Kenniscentrum Sport helaas in de eerste versie van het belangrijke rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030
Ga (ver)bouwen, ga digitaal, werk samen: dat zijn kortweg de adviezen van de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen.

U vindt het ‘position paper’ hier: Position paper KCSB Adviesrapport Commissie BosToekomst van de zorg ouderen

En hier vindt u het achtergronddocument: achtergronddoc bij rapport Bos

Bron: https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/kennisbank/publicaties/?commissie-bos-erken-de-waarde-van-bewegen-voor-thuiswonende-ouderen&kb_id=25307&kb_q=position%20paper