HuismanHoveniers - schip

Huisman Hoveniers: totaalverzorging van groen met eigen speeltoestellenmerk

Posted on Posted in Interview, Nieuws

“Huisman Hoveniers bestaat in april 40 jaar en doet pas sinds 15 jaar iets met spelen”
Aan het woord is André Winthorst, al 27 jaar directeur van Huisman Hoveniers. “We waren op zoek naar meer toegevoegde waarde, niet alleen in groenvoorziening, maar ook in spelen en recreatie.” De toenmalige directeur Frits Huisman nam toen FlexiBilo Speeltoestellen over, dat aanvankelijk een apart bedrijf bleef. Maar toen Frits Huisman 10 jaar geleden overleed, zijn de twee bedrijven samengevoegd. FlexiBilo werd een merk onder Huisman Hoveniers, met André Winthorst als algemeen directeur.

“We mogen er trots op zijn, dat we met z’n allen het bedrijf gebracht hebben waar we nu staan”,
aldus André. “Het was tien jaar geleden een hectische tijd: niet alleen overleed plotseling Frits Huisman op 53-jarige leeftijd. Ook onze financiële medewerkster viel vrijwel gelijktijdig uit, vanwege een ongeneeslijke ziekte. Ik heb toen samen met Els Huisman het besluit genomen het bedrijf FlexiBilo Speeltoestellen als merknaam onder te brengen bij Huisman Hoveniers. Mijn kennis over speeltoestellen was vrijwel nihil, maar met de inzet van de medewerkers van FlexiBilo hebben wij deze heel moeilijke fase in ons 40-jarig bestaan overwonnen. En we zijn er uiteindelijk zelfs sterker uitgekomen.”

“We zijn niet heel groot, maar wel heel ‘steady’”, vertelt André
“We hebben 24 medewerkers, waarvan er twee in de speeltoestellenfabriek werken. Op kantoor hebben we vier fulltimers, die zich bezighouden met ontwerp, calculatie, planning en werkvoorbereiding. De overige medewerkers werken buiten in de tuin en de speeltuinaanleg. De economische crisis zijn we goed doorgekomen; we hebben geen mensen hoeven ontslaan.” Het bedrijf uit Zaandam werkt met name in de regio Noord-Holland. André vertelt: “In het produceren van speeltoestellen zijn wij altijd een bescheiden speler geweest. Het beslaat maar een relatief klein percentage van onze omzet. Maar het heeft ons wel een andere manier van werken gebracht, zodat we nu volledig zelfstandig een totaalleverancier zijn geworden op het gebied van groen, spelen en bewegen.”

Huisman Hoveniers is bezig met meer duurzaamheid en met de CO2-prestatieladder
Dat is voorlopig het sluitstuk van een reeks certificeringen. In de afgelopen zes jaar heeft het bedrijf daar veel energie aan besteed. “We hebben nu het VCA, ISO 9001, ISO 14001, het KOMO-procescertificaat en het FSC-certificaat. Dat vraagt behoorlijk wat van een relatief kleine organisatie als de onze”, aldus André. “Opdrachtgevers eisen certificering, dus je moet wel. Voordeel is wel dat je je meer bewust bent van wat je in je bedrijfsvoering doet.”

HuismanHoveniers (foto 3)“We hebben een kleine fabriek en zijn heel variabel in wat we maken”
De FlexiBilo Speeltoestellen zijn van kunststof plaatmateriaal met staalversterkte kunststof palen, die FlexiBilo in eigen fabriek produceert. André: “We maken ook vaak ‘specials’. Zo hebben we ooit een ‘chill’-plek gemaakt voor een dagopvang voor gehandicapte kinderen. Ze moesten er zacht kunnen liggen en uit de zon. Die chill-plek bleek een enorme toegevoegde waarde te hebben, omdat de leidsters dan even hun handen vrij hadden voor de verzorging van de andere kinderen.”
Ook leuk om te maken waren twee kerststallen voor verzorgingstehuizen. In de kerststallen konden ezels, schapen en geiten tijdens de kerstperiode verblijven. “We hebben die in de fabriek prefab gebouwd, zodat deze makkelijk opgebouwd en na de Kerst weer gemakkelijk gedemonteerd konden worden. In de volgende jaren zijn ze weer te gebruiken. We kregen zulke leuke reacties vanuit het verzorgingshuis! Sommige ouderen stonden uren naar de dieren te kijken.”

André leert steeds meer over ‘spelen’, ook dankzij de branchevereniging en de input van leden
“Ik wilde graag weten hoe het in zijn werk gaat in speeltoestellenland, omdat ik ‘groen’ was in de hele business. Daarom zijn wij acht jaar geleden lid geworden van branchevereniging.” Inmiddels weet André veel meer over spelen en speeltoestellen, maar hij zegt nog steeds bij te leren. “En op kantoor hebben we mensen die alles van spelen en de techniek ervan weten.” André gaat graag naar klanten en naar buiten. “De hele dag op kantoor is bepaald niet mijn grootste hobby. Zelf ontwerp ik onder meer particuliere tuinen en bedrijfstuinen.  Wij kunnen ook onze inbreng leveren bij de inrichting van groene schoolpleinen en natuurlijke speelplekken. Daarvoor is mijn groenkennis de basis.”

“Ik wil graag meer bedrijven interesseren voor een lidmaatschap van onze branchevereniging”,
vertelt André. Hij vindt het lidmaatschap ook zinvol voor bedrijven die niet alleen en niet hoofdzakelijk met spelen bezig zijn. Bijvoorbeeld voor groen- en infrabedrijven, die ook – maar niet alleen – speeltoestellen plaatsen. “In de branchevereniging deel je kennis en krijg je informatie. En samen sta je sterker in de lobby richting Den Haag.”