Groen-Spelen portretfoto

Groen-Spelen: generalist in groen, specialist in spelen

Posted on Posted in Interview

Groen-Spelen is een eenmansbedrijf dat adviseert op gebied van groen en spelen
Het biedt als diensten interim management, ondersteuning van beleid en beheer, directievoering en toezichthouden. “Ik ben van  huis uit groenvoorziener”, vertelt eigenaar Ronald van der Velden. “Bij mijn vorige werkgever ben ik spelen erbij gaan doen. Op het gebied van groen ben ik een generalist.  Zodra het specialistisch wordt, weet ik wie ik kan inschakelen. Op het gebied van spelen ben ik specialist. Ik weet veel over veiligheid, wet- en regelgeving en van de achtergronden en het belang ervan. Daarnaast heb ik 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Ik weet hoe de overheid groen en spelen organiseert, als het gaat om beleid, beheer en onderhoud, inspectie en vervanging.”

Groen-Spelen werkt met name voor de overheid en dan vooral veel voor gemeenten
Het werkterrein van Groen-Spelen is voor 80% groen. Daarbij is Ronalds expertise in spelen belangrijk. Ronald werkt vaak in situaties waar op stel en sprong inzet van een externe deskundige nodig is, als tijdelijk onderdeel van een team. Bijvoorbeeld omdat er medewerkers zijn vertrokken en/of het ontbreekt aan structuur en overzicht. Groen-Spelen schept dan ‘orde in de chaos’. Als de structuur er weer staat en het werk routine wordt, dan is het voor Ronald tijd voor een nieuwe klus. “Daar heb ik tot nu toe veel geluk mee gehad”, zegt Ronald. “Via mijn netwerk ben ik in dat soort situaties vaak gevraagd, dankzij een medewerker die zei: ‘Ik ken nog wel iemand…’”

De onafhankelijkheid van het eenmansbedrijf bevalt Ronald goed
“Ik kan de overheid vanuit mijn onafhankelijke positie beter adviseren, dan wanneer ik onderdeel zou zijn van de organisatie.” Ook bevalt het Ronald prima dat hij als zelfstandige zijn eigen tijd kan indelen. “Er zijn dagen dat ik werk van 7 tot 22 uur, maar ik ben ook weleens midden in de week een dag weg. Of ik loop, zoals afgelopen vrijdag, om half drie al in het bos. En al wandelend denk ik vast na hoe ik iets de volgende week ga aanpakken.”

“Ik ben iemand die verbindt”, vertelt Ronald
“Ik kom uit het bedrijfsleven. Die kennis en kunde neem ik mee naar de overheid. Het leidend principe in het bedrijfsleven is: geld verdienen. Een bedrijf móet wel, wil het blijven bestaan; dat begrijp ik. De overheid wil goed en scherp inkopen. Dus als ik voor de overheid werk, wil ik wel een redelijke prijs.” In dat spel kan Ronald met zijn ervaring een goede rol vervullen. Vóór hij Groen-Spelen oprichtte, heeft hij opleidingen gevolgd in NLP. Dat staat voor ‘neuro-linguïstisch programmeren’; Ronald legt uit wat dat is. “Het maakt je bewust van het communiceren met jezelf en met een ander.” Dit helpt Ronald een goede samenwerking te bereiken met zijn tijdelijke collega’s. “Het heeft mij ook geholpen te ontdekken wat mijn werkelijke kwaliteiten zijn en deze dagelijks in te zetten. Dit draagt zeker ook bij aan mijn werkgeluk.”

“Ik ben er trots op, dat ik de stap naar een eigen bedrijf heb durven zetten”, aldus Ronald
“In vijf jaar tijd heb ik als zzp-er een bedrijf opgezet. En het is een goed florerend bedrijf geworden! Al een tijdje wist ik, dat ik eigenlijk iets anders wilde. En dat was: voor mezelf beginnen. Ik gaf mijn werk een dikke acht, maar het was het toch nét niet. Op dat moment ging het bedrijf waar ik werkte reorganiseren. Mij werd vriendelijk, doch dringend gevraagd iets anders te zoeken… En ik wist: dit is het moment! Het is een gouden greep geweest: tot en met vandaag de perfecte keuze. En morgen zien we wel weer verder. Ik geef mijn werk nu geregeld het rapportcijfer tien!”

“De branchevereniging is inspirerend, goed voor mijn netwerk en goed om op de hoogte te blijven”
zegt Ronald stellig. Zo houdt hij feeling met de branche. Zeker, het kost tijd en geld, maar dat vindt hij het waard.

Groen-Spelen Almere-Buiten speelbos “De trend dat overheden integraal willen gaan werken, vraagt onze aandacht als branche”
Ronald zoekt naar woorden om goed uit te leggen wat hij bedoelt. “Overheden willen graag ontzorgd worden. Als ze de openbare ruimte gaan inrichten, willen ze niet met alle afzonderlijke partijen om tafel hoeven: voor aanleg van groen, van een weg, het riool, bankjes, speeltoestellen… Ze zullen meer en meer opdracht gaan verlenen aan een partij die met een goed ontwerp voor het geheel komt. Een van de uitdagingen is te zorgen dat in dat ontwerp kwalitatief goede speelvoorzieningen zijn opgenomen.” Een andere vraag, wat betreft Ronald, is: “Wat is de slimste manier om de openbare ruimte in te richten voor het kind anno 2019? Op een grasveldje met een wipkip, een duikelrek en een schommel denkt een kind na twee minuten: ‘En nu?’ Een spelcomputer is veel afwisselender, die biedt veel nieuwe ervaringen in no time… Misschien moeten we wel toe naar minder, maar grotere speeltuinen, waar kinderen bewust naartoe moeten.”

Groen-Spelen is business friend van WarChild; Ronald vertelt waarom:
“Ik vind het belangrijk dat een kind een goede jeugd heeft. In mijn werk breng ik het belang van het spelende kind altijd naar voren. Via WarChild kan Groen-Spelen iets terugdoen voor de maatschappij. En kunnen een aantal kinderen een iets betere jeugd krijgen dan ze tot nog toe hebben gehad.”